Mid Autumn - Festivals - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Listen and sing. Then find and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and sing. Then find and say. (Nghe và hát. Sau đó tìm và nói) track 42_CD3

 

Lời giải chi tiết:

-full moon: trăng tròn

- lion dance: múa lân

- mooncake: bánh Trung thu

- lantern: lồng đèn

Nội dung bài nghe:

The full moon is bright and white,

It's Mid-Autumn Festival tonight!

Here's a lantern from my mum.

A lion dance for my dad.

A mooncake for Granny

And one for Grandad.

The full moon is bright and white,

It's Mid-Autumn Festival tonight!

 

Tạm dịch bài nghe:

Trăng tròn sáng và trắng,

Đêm nay là Tết Trung thu!

Đây là một chiếc đèn lồng từ mẹ tôi.

Một màn múa lân cho bố tôi.

Một chiếc bánh trung thu cho bà già

Và một cho ông ngoại.

Trăng tròn sáng và trắng,

Đêm nay là Tết Trung thu!

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Make and play. (Làm thẻ và chơi)

Lời giải chi tiết:

Học sinh chơi trò chơi trí nhớ bằng cách trải cả hai bộ bài úp xuống bàn và cố tìm hai tấm thẻ giống nhau.

Học sinh lật 1 tấm thẻ sau đó đoán và lật tiếp 1 tấm khác. Nếu 2 tấm không giống nhau,  đặt chúng lại úp mặt xuống. Nếu 2 tấm thẻ giống nhau, học sinh chuyển sang 2 tấm thẻ khác

Từ vựng

1. 

2. 

3.

4. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close