Lesson 4 - Unit 8. Weather - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Listen. Then play

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

Task 8. Listen. Then play. (Nghe. Sau đó chơi) track 27_CD3

 

Example: Do you like sunny days? – Yes.

Lời giải chi tiết:

Học sinh hỏi và trả lời với bạn về từng bức tranh trong bài.

Bài 9

Task 9. Listen and say. (Nghe và nói) track 28

 

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

The letter o makes the sound /au/.

The letter a makes the sound /er/.

oh, oh, ay, ay

oh, ay, oh, ay, oh, ay

oh

old clothes big nose

Old clothes for a big nose.

ay

baby plays shapes

A baby plays with shapes.

Old clothes for a big nose.

A baby plays with shapes.

Tạm dịch:

Chữ o tạo thành âm / au /.

Chữ a tạo thành âm / er /.

oh, oh, ay, ay

oh, ay, oh, ay, oh, ay

Oh

quần áo cũ, chiếc mũi to

Quần áo cũ trên một cái mũi to.

ay

em bé chơi xếp hình

Một em bé chơi với các khối hình.

Quần áo cũ trên một cái mũi to.

Một em bé chơi với các khối hình

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close