Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My family - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My family - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 15

15. Listen and stick. Then write.

(Nghe và dán. Sau đó viết.)

Lời giải chi tiết:

1. brother (em trai)

2. sisters (chị em gái)

3. grandad and granny (ông và bà)

4. aunt and uncle (cô và chú)

Bài 16

16. Read and draw. Then say.

(Đọc và vẽ. Sau đó nói.)

 

 

Phương pháp giải:

Chú ý: Học sinh tự vẽ và trang trí theo ý tưởng của riêng mình.

Lời giải chi tiết:

IMy granny is in the living room.

(Bà tôi đang ở phòng khách.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close