Lesson 7 - Unit 5. Animals - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Listen and stick. Then write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 15

Task 15. Listen and stick. Then write. (Nghe và dán. Rồi viêt) track 31_CD2

 

Lời giải chi tiết:

2. cow: con bò

3. goat: con dê

4. hen: gà mái

5. horse: con ngựa

6. duck: con vịt

7. turkey: gà tây

Quảng cáo
decumar

Bài 16

Task 16. Draw an animal. Then ask and answer. (Vẽ một con vật. Sau đó hỏi và trả lời)

Lời giải chi tiết:

Học sinh chọn một con vật trong bài 15 để vẽ vào khung hình. Rồi cùng bạn hỏi và trả lời về con vật đó.

Loigiaihay.com

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close