Lesson 5: Story – Unit 4. My face - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 5: Story – Unit 4. My face - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Listen to the story. Read.

(Nghe câu chuyện. Đọc.) 


Phương pháp giải:

 

 

 

 


Lời giải chi tiết:

1. Woman: Let’s find the new doctor.

(Hãy tìm bác sĩ mới.)

2. Rose: Has he got long hair?

(Anh ấy để tóc dài không?)

Woman: No, he’s got short hair.

(Không, anh ấy để tóc ngắn.)

3. Woman: He’s got brown eyes.

(Anh ấy có đôi mắt nâu.)

4. Woman: And’ he got glasses.

(Và anh ấy đeo kính.)

Rose: Oh, no!

(Ồ, không!)

5. Ola: Oops! Sorry!

(Rất tiếc! Xin lỗi!)

6. Man: Hello, I’m the new doctor.

(Xin chào, tôi là bác sĩ mới.)

Woman: Oh! Welcome to Tropical Island!

(Ồ! Chào mừng đến với Đảo nhiệt đới!)

Bài 11

11. Act out the story.

(Diễn lại câu chuyện.)

Phương pháp giải:

Học sinh phân vai và diễn lại câu chuyên trên

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close