Lesson 7 - Unit 6. Food - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Look and write. Then say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 14

Task 14. Look and write. Then say. (Nhìn và viết. Sau đó nói)

Lời giải chi tiết:

1. rice

2. egg

3. chicken

4. apple

5. fish

6. banana

7. pizza

8. burger

9. hot dog

Tạm dịch:

1. cơm

2. trứng

3. thịt gà

4. quả táo

5. cá

6. chuối

7. pizza

8. bánh mì kẹp thịt

9. xúc xích

Bài 15

Task 15. Draw two foods you like and don’t like. Then say with a partner. (Vẽ hai loại thực phẩm bạn thích và không thích. Sau đó nói với bạn.)

Example:

- I like bananas. (Tôi thích chuối.)

- I don’t like burgers. (Tôi không thích bánh mì kẹp thịt.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- I like apples. (Tôi thích táo)

- I don’t like fish. (Tôi không thích cá.)

Loigiaihay.com

Từ vựng

Từ vựng:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close