Lesson 8 - Unit 8. Weather - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Listen and follow. Then say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 17. Listen and follow. Then say. (Nghe và làm theo. Sau đó nói) track 35

Phương pháp giải:

Học sinh lắng nghe và làm theo mẫu. Học sinh dùng bút chỉ vào từng bức tranh và di chuyển theo hiệu lệnh sang trái, phải, lên hoặc xuống. Khi họ nghe thấy DỪNG LẠI, họs sinh chỉ vào bức tranh có số tương ứng ở phía dưới, ví dụ: nếu dừng lại ở từ “sun”, đó là số 1.

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

Start

a cow-a banana –a hat - a train -pyjamas-feet

- a duck - a boat - snowy

STOP! What number is it?

It's number four.

Start

hands - a train-pyjamas - a granny - ears - sunny

STOP! What number is it?

It's number one

Tạm dịch:

Bắt đầu

con bò - quả chuối -mũ- đoàn tàu- đồ ngủ -bàn chân- con vịt - chiếc thuyền - tuyết

DỪNG LẠI! Đây là số mấy?

Nó là số bốn.

Bắt đầu

tay - tàu hỏa –đồ ngủ - bà già - tai - nắng

DỪNG LẠI! Đây là số mấy?

Nó là số một.

Quảng cáo
decumar

Bài 18

Task 18. Listen and act. (Nghe và diễn tả) track 36_CD3

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

Stand up.

Touch your ears.

Point to something blue. Move your arms.

Jump

Turn around.

Touch your eyes.

Dance.

Point to something red.

Shake your body

Sit down

Tạm dịch bài nghe:

Đứng lên.

Chạm vào tai của bạn.

Chỉ vào một cái gì đó màu xanh lam. Di chuyển cánh tay của bạn.

Nhảy

Quay lại.

Chạm vào mắt của bạn.

Nhảy.

Chỉ vào một cái gì đó màu đỏ.

Lắc người nào

Ngồi xuống

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close