Lesson 1 – Welcome - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 – Welcome - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Then trace.

(Nghe và chỉ. Rồi tô chữ.) 

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Rose: Hello. I’m Rose.

(Xin chào. Cháu là Rose.)

Charlie: Hello. I’m Charlie.

(Xin chào. Cháu là Charlie.)

Uncle Dan: Hello. I’m Uncle Dan and this is Ola.

(Xin chào. Tôi là chú Dan và đây là Ola.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

Bài học:

Hello, Rose. How are you?

I’m fine, thank you.

And how are you?

 

Hello, Charlie. How are you?

I’m fine, thank you.

And how are you?

 

Tạm dịch:

Xin chào, Rose. Bạn khỏe không?

Mình khỏe, cám ơn.

Còn bạn, bạn có khỏe không?

Xin chào, Charlie. Bạn khỏe không?

Tớ khỏe, cám ơn.

Còn bạn, bạn có khỏe không?

Bài 3

3. Listen and point. Then match.

(Nghe và chỉ. Rồi nối.) 

 

Lời giải chi tiết:

1. e

yellow: màu vàng

2. d

red: màu đỏ

3. f

green: màu xanh lá

4. a

blue: màu xanh

5. g

orange: màu cam

6. c

pink: màu hồng

7. b

purple: màu tím

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close