Lesson 6: PE – Unit 2. My body - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 6: PE – Unit 2. My body - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 12

12. Listen and number. Then say.

(Nghe và đánh số. Rồi nói.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1. hop: nhảy lò cò

2. jump: nhảy cao

3. dance: nhảy, khiêu vũ

Quảng cáo
decumar

Bài 13

13. Work in groups. Choose some actions for an exercise routine.

(Làm việc theo nhóm. Chọn một số hành động cho thói quen tập thể dục.)

Lời giải chi tiết:

a. Clap your hands: vỗ tay

b. Jump: nhảy cao

c. Stamp your feet: giậm chân

d. Wave your hands: vẫy tay

e. Move your head: lắc đầu

f. Dance: nhảy múa

g. Touch your feet: Chạm tay vào chân

h. Shake your body: Lắc lư cơ thể

Bài 14

14. Listen. Show the class your exercise routine.

(Nghe. Cho cả lớp xem thói quen tập thể dục của bạn.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

OK, everyone! Move your head!

(Nào, mọi người! Lắc đầu nào!)

One, two, three, four, five.

(Một, hai, ba, bốn, năm.)

Touch your toes!

(Chạm vào những ngón chân của bạn!)

One, two three, four five.

(Một, hai, ba, bốn, năm.)

Jump!

(Nhảy!)

One, two three, four five.

(Một, hai, ba, bốn, năm.)

Dance!

(Nhảy múa!)

One, two three, four five.

(Một, hai, ba, bốn, năm.)

Wave your arms!

One, two three, four five.

(Một, hai, ba, bốn, năm.)

Stamp your feet!

(Giậm chân nào!)

One, two three, four five.

(Một, hai, ba, bốn, năm.)

Well done!

(Làm tốt lắm!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close