Lesson 2 – Welcome - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 – Welcome - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

4. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

One, One.

Two, Two.

Three, Three.

Four, Four.

Five, Five.

One, two, three, four, five.

One, two, three, four, five.

Six, Six.

Seven, Seven.

Eight. Eight.

Nine. Nine.

Ten. Ten.

Six, seven, eight, nine, ten.

Six, seven, eight, nine, ten.

Tạm dịch:

One: số 1

Two: số 2

Three: số 3

Four: số 4

Five: số 5

Six: số 6

Seven: số 7

Eight: số 8

Nine: số 9

Ten: số 10

Quảng cáo
decumar

Bài 5

5. Look. Listen and sing.

(Nhìn. Nghe và hát.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Stand up, jump up, come on a quest.

(Đứng lên, nhảy lên, bắt đầu một nhiệm vụ.)

Come on a quest today.

(Hãy thực hiện một nhiệm vụ ngày hôm nay.)

Turn around, sit down, come on a quest,

(Quay lại, ngồi xuống, bắt đầu một nhiệm vụ,)

How can we help today?

(Chúng tôi có thể giúp gì ngày hôm nay?)


At the castle, with dinner, at the cave, the doctor, the farmer

(Tại lâu đài, với bữa tối, tại hang động, bác sĩ, nông dân)

With the shopping, with the clothes, at the mountain

(Với việc mua sắm, với quần áo, trên núi)

We can help today?

(Chúng tôi có thể giúp gì ngày hôm nay?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close