Goodbye - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Draw five of your favorite things. Then show and tell

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn) 

 

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

1. I like pizza.

2. He's got black hair and glasses.

3. I like bananas.

4. She's wearing a dress.

5. It's sunny.

6. She's a doctor.

Tạm dịch:

1 Tôi thích bánh pizza.

2 Anh ấy có mái tóc đen và đeo kính.

3 Tôi thích chuối.

4 Cô ấy đang mặc váy.

5 Trời nắng.

6 Cô ấy là bác sĩ.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số) 

  

Lời giải chi tiết:

1. e

2. g

3. b

4. h

5. a

6. d

7. f

8. c

Nội dung bài nghe:

1. Help the farmer

2. Help with the clothes.

3. Help with dinner

4. Help at the mountain.

5. Help at the castle.

6. Help the doctor.

7. Help with the shopping.

8. Help at the cave.

Tạm dịch:

1. Giúp đỡ người nông dân

2. Giúp đỡ việc quần áo.

3. Giúp đỡ nấu ăn tối.

4. Giúp đỡ tại núi.

5. Giúp đỡ tại lâu đài.

6. Giúp đỡ bác sĩ.

7. Giúp đỡ việc mua sắm.

8. Giúp việc tại hang động.

Bài 3

3. Quest song. Listen and sing.

(Bài hát nhiệm vụ. Nghe và hát) 

 

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe;

Stand up, jump up, come on a quest,

Come on a quest today.

Turn around, sit down, come on a quest.

How can we help today?

At the castle, with dinner, at the cave, the doctor,

the farmer,

With the shopping, with the clothes, at

the mountain

We can help today!

Rose and Charlie are home again

And Ola's happy today - Hurray!

Rose and Charlie are home again

And Ola's happy today - Hurray!

Hurray! Hurray! Hurray! (x2)

Tạm dịch:

Đứng lên, nhảy lên, thực hiện một nhiệm vụ,

Hãy thực hiện một nhiệm vụ ngày hôm nay.

Quay lại, ngồi xuống, bắt đầu nhiệm vụ.

Chúng tôi có thể giúp ngày hôm nay?

Tại lâu đài, với bữa tối, tại hang động, bác sĩ, người nông dân,

Với việc mua sắm, với quần áo, tại ngọn núi

Chúng tôi có thể giúp đỡ ngay hôm nay!

Rose và Charlie lại về nhà

Và hôm nay Ola rất vui vẻ - Hoan hô!

Rose và Charlie lại về nhà

Và hôm nay Ola rất vui vẻ - Hoan hô!

Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! (x2)

Bài 4

4. Draw five of your favorite things. Then show and tell.

(Vẽ 5 món đồ yêu thích. Sau đó giới thiệu và nói.)

Phương pháp giải:

Các em vẽ 5 đồ vật mình yêu thích và giới thiệu chúng cho cả lớp. 

Lời giải chi tiết:

I like apples. (Mình thích táo.) 

I like sunny days. (Mình thích những ngày nắng.) 

I like pizza. (Mình thích bánh pizza.) 

I like horse. (Mình thích con ngựa.) 

I like dolls. (Mình thích búp bê.) 

Quảng cáo
close