Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 69,70 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Hai tam giác vuông bằng nhau khi và chỉ khi điều nào dưới đây xảy ra?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Hai tam giác vuông bằng nhau khi và chỉ khi điều nào dưới đây xảy ra?

A. Một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác kia.

B. Một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác kia.

C. Hai góc nhọn của tam giác này bằng hai góc nhọn của tam giác kia.

D. Hai cạnh của tam giác này bằng hai cạnh của tam giác kia.

Phương pháp giải:

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Biết rằng ABC và MNP là các tam giác vuông tại đỉnh A và M, AB = PM, \(\widehat C = \widehat N\). Câu nào dưới đây là đúng ?

A. \(\Delta ABC = \Delta MPN\)

B. \(\Delta ABC = \Delta MNP\)

C. \(\Delta ABC = \Delta PMN\)

D. \(\Delta ABC = \Delta NMP\).

Phương pháp giải:

Nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 3

Câu 3. Biết rằng ABC và MNP là các tam giác vuông tại đỉnh A, M và BC = PN, \(\widehat C = {50^o},\widehat P = {40^o}\). Câu nào dưới đây là đúng ?

A. \(\Delta ABC = \Delta MPN\)

B. \(\Delta ABC = \Delta MNP\)

C. AB = MN

D. AC = MP.

Phương pháp giải:

Nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Quảng cáo
close