Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 63,64 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Cho tam giác ABC. Câu nào dưới đây là đúng?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Cho tam giác ABC. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Góc A và góc C kề với cạnh AC.

B. Góc A xen giữa cạnh BA và CB.

C. Cạnh AC có một góc kề là góc B.

D. Góc B và C xen giữa cạnh BC.

Phương pháp giải:

vẽ hình và quan sát

Lời giải chi tiết:

chọn 

Câu 2

Câu 2. Hai tam giác ABC và MNP bằng nhau khi và chỉ khi điều nào dưới đây xảy ra?

A. BC = NP, \(\widehat B = \widehat P,\widehat C = \widehat N\)

B. BC = NP, \(\widehat B = \widehat N,\widehat A = \widehat P\)

C. BC = NP, \(\widehat B = \widehat N,\widehat C = \widehat P\)

D. BC = NP, \(\widehat A = \widehat M,\widehat C = \widehat N\)

Phương pháp giải:

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 3

Câu 3. Hai tam giác ABC và MNP bằng nhau khi và chỉ khi điều nào dưới đây xảy ra ?

A. AB = MN,AC = MP, \(\widehat A = \widehat M\)

B. AB = MN, AC = MP, \(\widehat B = \widehat N\)

C. AB = MP, AC = MN,\(\widehat A = \widehat M\)

D. AB = AC, MN = MP,\(\widehat A = \widehat M.\)

Phương pháp giải:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Quảng cáo
close