Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 55 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Trong một tam giác tù có tất cả bao nhiêu góc nhọn? A.0 B.1 C.2 D.3

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Trong một tam giác tù có tất cả bao nhiêu góc nhọn?

A.0

B.1

C.2

D.3

Phương pháp giải:

Tổng ba góc trong một tam giác bằng \({180^o}\). Góc tù là góc có số đo lớn hơn \({90^o}\)

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 2

Câu 2. Tam giác ABC có ba góc thỏa mãn \(\widehat A > \widehat B > \widehat C\). Câu nào dưới đây đúng ?

A. \(\widehat A < {60^o}\)

B. \(\widehat A + \widehat B < {120^o}\)

C. \(\widehat B + \widehat C > {120^o}\)

D. \(\widehat C < {60^o}\)

Phương pháp giải:

Tổng ba góc trong một tam giác bằng \({180^o}\).

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Ta có \(\widehat A > \widehat B > \widehat C\) mà \({180^o} = \widehat A + \widehat B + \widehat C\) nên

 \(\begin{array}{l}{180^o} = \widehat A + \widehat B + \widehat C > \widehat C + \widehat C + \widehat C\\ \Leftrightarrow {180^o} > 3\widehat C\\ \Leftrightarrow \widehat C < {60^o}\end{array}\)

Quảng cáo
close