Giải bài 1 (4.1) trang 56 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (4.1). Hãy tính các số đo x, y, z trong các hình dưới đây

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (4.1). Hãy tính các số đo x, y, z trong các hình dưới đây

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng ba góc trong một tam giác bằng \({180^o}\).

Lời giải chi tiết

Vì tổng ba góc trong một tam giác bằng \({180^o}\) nên ta có

\(\begin{array}{l}x + {120^o} + {35^o} = {180^o} \Rightarrow x = {180^o} - {120^o} - {35^o} = {25^o}\\y + {70^o} + {60^o} = {180^o} \Rightarrow x = {180^o} - {70^o} - {60^o} = {50^o}\\z + {90^o} + {55^o} = {180^o} \Rightarrow x = {180^o} - {90^o} - {55^o} = {35^o}\end{array}\)

Kết luận \(x = {25^o},y = {50^o},z = {35^o}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close