Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 166 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Xét các tam giác có đỉnh lấy trong số các điểm A, B, C, D, O,...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD,\) hai đường chéo \(AC\) và \(BD\) cắt nhau tại \(O.\) Xét các tam giác có đỉnh lấy trong số các điểm \(A, B, C, D, O,\) hãy chỉ ra các tam giác có diện tích bằng nhau và giải thích vì sao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào công thức tính diện tich hình tam giác bằng nửa tích chiều cao với cạnh đáy tương ứng: \(S=\dfrac{1}{2}ah\) và diện tích hình bình hành bằng tích một cạnh và chiều cao tương ứng: \(S=ah\)

Lời giải chi tiết

Các tam giác \(ADB, \,ACB,\,DAC,\,DBC\) có diện tích bằng nhau vì cùng bằng nửa diện tích hình bình hành đã cho.

Các tam giác \(OAD,\, OCB,\, ODC,\,OBA\) có diện tích bằng nhau vì cùng bằng một phần tư diện tích hình bình hành đã cho.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài