Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 155 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 1 trang 155 sách bài tập toán 8. Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi? Vì sao?

 • pic

  Bài 2 trang 155 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2 trang 155 SBT toán 8. Hãy vẽ một đa giác (lồi) mà các đỉnh là một điểm trong các điểm đã cho ở hình 181 (trên lưới kẻ ô vuông).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 155 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 3 trang 155 sách bài tập toán 8. Em hãy kể tên một số đa giác mà em biết.

 • pic

  Bài 4 trang 156 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4 trang 156 sách bài tập toán 8. Chứng minh số đo góc của hình n - giác đều là (n-2).180/n

 • pic

  Bài 5 trang 156 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 5 trang 156 sách bài tập toán 8. Tính số đo của hình 8 cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều.

 • pic

  Bài 6 trang 156 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 6 trang 156 sách bài tập toán 8. a) Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giác. b) Chứng minh rằng hình n – giác có tất cả n(n-3)/2 đường chéo.

 • pic

  Bài 7 trang 156 SBT toán 8 tập 1

  Bài 7 trang 156 sách bài tập toán 8. Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh.

 • pic

  Bài 8 trang 156 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 8 trang 156 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng tổng các góc ngoài của một đa giác (lồi ) có số đo là 360°.

 • pic

  Bài 9 trang 156 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 9 trang 156 sách bài tập toán 8. Đa giác nào có tổng số đo các góc (trong) bằng tổng số đo các góc ngoài?

 • pic

  Bài 10 trang 156 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10 trang 156 sách bài tập toán 8. Một đa giác (lồi) có nhiều nhất là bao nhiêu góc nhọn?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài