Bài 4 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 156 sách bài tập toán 8. Chứng minh số đo góc của hình n - giác đều là (n-2).180/n

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh số đo góc của hình n-giác đều là \(\dfrac{{(n - 2){{.180}^0}}}{n}.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ n-giác lồi, kẻ các đường chéo xuất phát từ một đỉnh của n-giác lồi.

Bước 2: Tính tổng số đo của n-giác lồi

Bước 3: Tính số đo mỗi góc của n-giác đều.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Vẽ một n – giác lồi, kẻ các đường chéo xuất phát từ một đỉnh của n – giác lồi thì chia đa giác đó thành \((n – 2 )\) tam giác

Tổng các góc của n – giác lồi bằng tổng các góc của \((n – 2)\) tam giác, tức là có số đo bằng \((n – 2 ).180^0\)

Hình n – giác đều có n góc bằng nhau nên số đo mỗi góc bằng \(\dfrac{{(n - 2){{.180}^0}}}{n}.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close