Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 23 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 1 trang 23 sách bài tập toán 8. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau ...

 • pic

  Bài 2 trang 24 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2 trang 24 sách bài tập toán 8. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 24 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 3 trang 24 sách bài tập toán 8. Bạn Lan viết các đẳng thức sau và đố các bạn trong nhóm học tập tìm ra chỗ sai. Em hãy sửa chỗ sai cho đúng.

 • pic

  Bài 1.1 trang 24 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 1.1 trang 24 sách bài tập toán 8. Tìm đa thức P ...

 • pic

  Bài 1.2 trang 24 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 1.2 trang 24 sách bài tập toán 8. Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm hai đa thức P và Q thỏa mãn đẳng thức ...

 • pic

  Bài 1.3 trang 24 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 1.3 trang 24 sách bài tập toán 8. Cho hai phân thức P/Q và R/S ...

 • pic

  Bài 4 trang 25 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy điền một đa thức thích hợp vào các chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau:

 • pic

  Bài 5 trang 25 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 5 trang 25 sách bài tập toán 8. Biến đổi mỗi phân thức sau thành một phân thức bằng nó và có tử thức là đa thức A cho trước ...

 • pic

  Bài 6 trang 25 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 6 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng tử thức ...

 • pic

  Bài 7 trang 25 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 7 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức hoặc quy tắc đổi dấu để biến mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng mẫu thức ...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài