Bài 7 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Bài 7 trang 156 sách bài tập toán 8. Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số đường chéo của hình \(8\) cạnh, \(10\) cạnh, \(12\) cạnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính số đường chéo của hình n-giác là: \(\dfrac{{n.(n - 3)}}{2}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức tính số đường chéo của hình n-giác là \(\dfrac{{n.(n - 3)}}{2},\) ta có:

Số đường chéo của hình \(8\) cạnh là:

\(\dfrac{{n.(n - 3)}}{2}\) \(=\dfrac{{8.(8 - 3)}}{2}\) \(=20\) (đường chéo)

Số đường chéo của hình \(10\) cạnh là:

\(\dfrac{{n.(n - 3)}}{2}\) \(=\dfrac{{10.(10 - 3)}}{2}\) \(=35\) (đường chéo)

Số đường chéo của hình \(12\) cạnh là:

\(\dfrac{{n.(n - 3)}}{2}\) \(=\dfrac{{12.(12 - 3)}}{2}\) \(=54\) (đường chéo)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close