Quảng cáo
 • pic

  Bài 11 trang 81 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 11 trang 81 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình thang ABCD (AB//CD)...

 • pic

  Bài 12 trang 81 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 12 trang 81 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có BC=CD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 13 trang 81 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 13 trang 81 sách bài tập toán 8. Dùng thước và êke kiểm tra xem trong các tứ giác trên hình 2:...

 • pic

  Bài 14 trang 81 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 14 trang 81 sách bài tập toán 8. Tính các góc B và D của hình thang ABCD,...

 • pic

  Bài 15 trang 81 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 15 trang 81 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất là hai góc tù, có nhiều nhất là hai góc nhọn.

 • pic

  Bài 16 trang 81 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 16 trang 81 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên vuông góc với nhau.

 • pic

  Bài 17 trang 81 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 17 trang 81 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC . Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC ở D và E...

 • pic

  Bài 18 trang 82 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 18 trang 82 sách bài tập toán 8. Cho tam giác AbC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì ? Vì sao ?

 • pic

  Bài 19 trang 82 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 19 trang 82 sách bài tập toán 8. Cho hình thang vuông ABCD có, AB=AD=2cm, DC= 4cm. Tính các góc của hình thang.

 • pic

  Bài 20 trang 82 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 20 trang 82 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên của hình thang lớn hơn hiệu hai đáy.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài