Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính tổng các góc ngoài của tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài).

 • pic

  Bài 2 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có AB=BC, CD=DA.a) Chứng minh rằng BD là đường trung trực của AC ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 8. Vẽ lại tứ giác ABCD ở hình 1 vào vở bằng cách vẽ hai tam giác....

 • pic

  Bài 4 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính các góc của tứ giác ABCD, biết rằng:...

 • pic

  Bài 5 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D...

 • pic

  Bài 6 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 6 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

 • pic

  Bài 7 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 7 trang 80 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tổng hai góc ngoài tại các đỉnh A và C bằng tổng hai góc trong tạo các đỉnh B và D.

 • pic

  Bài 8 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 8 trang 80 sách bài tập toán 8. Các tia phân giác của các góc C và D cắt nhau ở E. Các đường phân giác của các góc ngoài tại các đỉnh C và D cắt nhau ở F...

 • pic

  Bài 9 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 9 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.

 • pic

  Bài 10 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của tứ giác ấy.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài