Bài 3 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 8. Vẽ lại tứ giác ABCD ở hình 1 vào vở bằng cách vẽ hai tam giác....

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ lại tứ giác \(ABCD\) ở hình \(1\) vào vở bằng cách vẽ hai tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng tam giác biết ba cạnh, dựng tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa.

Lời giải chi tiết

- Vẽ tam giác \(ABD\) 

      + Vẽ cạnh \(AD\) dài \(4cm\)

      + Tại \(A\) vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(2,5cm\)

      + Tại \(D\) vẽ cung tròn tâm \(D\) bán kính \(3cm\)

      + Hai cung tròn cắt nhau tại \(B\)

\(⇒\) Ta được tam giác \(ABD\)

- Vẽ tam giác \(DBC\)

      + Dùng thước đo độ vẽ tia \(Bx\) sao cho góc \(DBx = 60^0\)

      + Trên \(Bx\) xác định \(C\) sao cho \(BC = 3cm\)

\(⇒\) Ta được tam giác \(BDC\)

\(⇒\) Ta được tứ giác \(ABCD\) cần vẽ

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính các góc của tứ giác ABCD, biết rằng:...

 • Bài 5 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D...

 • Bài 6 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 6 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

 • Bài 7 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 7 trang 80 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tổng hai góc ngoài tại các đỉnh A và C bằng tổng hai góc trong tạo các đỉnh B và D.

 • Bài 8 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 8 trang 80 sách bài tập toán 8. Các tia phân giác của các góc C và D cắt nhau ở E. Các đường phân giác của các góc ngoài tại các đỉnh C và D cắt nhau ở F...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close