Bài 5 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D...

Quảng cáo

Đề bài

Tứ giác \(ABCD\) có \(\widehat A = {65^0},\widehat B = {117^0},\widehat C = {71^0}\). Tính số đo góc ngoài tại đỉnh \(D.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Tổng bốn góc của một tứ giác bằng \(360^o.\)

+) Góc ngoài của tứ giác là góc kề bù với một góc của tứ giác.

Lời giải chi tiết

Trong tứ giác \(ABCD\) ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D_1 = {360^0}\)

(tổng các góc trong tứ giác)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat D_1 = {360^0} - \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat C} \right) \cr 
& = {360^0} - \left( {{{65}^0} + {{117}^0} + {{71}^0}} \right) = {107^0} \cr} \)

Ta lại có: \(\widehat D_1 + \widehat {{D_2}} = {180^0}\) (\(2\) góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {{D_2}} = {180^0} - \widehat D_1 \)\(= {180^0} - {107^0} = {73^0}\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 6 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

 • Bài 7 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 7 trang 80 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tổng hai góc ngoài tại các đỉnh A và C bằng tổng hai góc trong tạo các đỉnh B và D.

 • Bài 8 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 8 trang 80 sách bài tập toán 8. Các tia phân giác của các góc C và D cắt nhau ở E. Các đường phân giác của các góc ngoài tại các đỉnh C và D cắt nhau ở F...

 • Bài 9 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 9 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.

 • Bài 10 trang 80 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của tứ giác ấy.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close