Quảng cáo
 • pic

  Bài 58 trang 149 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 58 trang 149 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước cho ở hình 145.

 • pic

  Bài 59 trang 150 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 59 trang 150 sách bài tập toán 8. Cho hình chóp tứ giác đều (h.146). Xem hình và điền số thích hợp vào các ô còn trống ở bảng sau...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 60 trang 150 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 60 trang 150 sách bài tập toán 8. Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao là 4cm thì diện tích xung quanh là ...

 • pic

  Bài 61 trang 150 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 61 trang 150 sách bài tập toán 8. Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy a = 12cm, chiều cao h = 8cm. Hãy tính diện tích xung quanh của hình chóp đó.

Gửi bài Gửi bài