Quảng cáo
 • pic

  Bài 17 trang 87 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 17 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có AB = 15cm, AC = 20cm, BC = 25cm. Đường phân giác góc BAC cắt cạnh BC tại D (h.14)

 • pic

  Bài 18 trang 87 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 18 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có các đường phân giác AD, BE và CF (h15)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 19 trang 87 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 19 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác cân BAC có BA = BC = a, AC = b. Đường phân giác góc A cắt BC tại M, đường phân giác góc C cắt BA tại N ...

 • pic

  Bài 20 trang 87 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 20 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 20cm, BC = 28cm. Đường phân giác góc A cắt BC tại D. Qua D kẻ DE // AB (E thuộc AC) (h17)...

 • pic

  Bài 21 trang 88 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 21 trang 88 sách bài tập toán 8. Cho tam giác vuông ABC, góc A = 90^o, AB = 21cm, AC = 28cm ...

 • pic

  Bài 22 trang 88 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 22 trang 88 sách bài tập toán 8. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường phân giác góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 15cm, BC = 10cm...

 • pic

  Bài 23 trang 88 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 23 trang 88 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC có góc A = 90^o , AB = 12cm, AC = 16cm; đường phân giác góc A cắt BC tại D...

 • pic

  Bài 24 trang 88 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 24 trang 88 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC có góc A = 90^o , AB = a (cm), AC = b (cm), (a < b) ...

 • pic

  Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 89 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác AD. Biết rằng độ dài của các cạnh góc vuông AB = 3,75cm, AC = 4,5cm ...

 • pic

  Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 89 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 89 sách bài tập toán 8. Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB = a = 12,5cm, BC = b = 7,25cm...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài