Bài 6 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tổng bốn góc của một tứ giác bằng \(360^o.\)

Lời giải chi tiết

      Giả sử cả bốn góc của tứ giác đều là góc nhọn (tức là mỗi góc có số đo nhỏ hơn \(90^o)\) thì tổng bốn góc của tứ giác nhỏ hơn \(90^o + 90^o+ 90^o+ 90^o =360^o\), trái với tính chất tổng các góc của tứ giác bằng \(360^o.\) Vậy bốn góc của tứ giác không thể đều là góc nhọn.

      Giả sử cả bốn góc của tứ giác đều là góc tù (tức là mỗi góc có số đo lớn hơn \(90^o)\) thì tổng bốn góc của tứ giác lớn hơn \(90^o + 90^o+ 90^o+ 90^o =360^o\), trái với tính chất tổng các góc của tứ giác bằng \(360^o\). Vậy bốn góc của tứ giác không thể đều là góc tù.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close