Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán lớp 8 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 81 sách bài tập toán lớp 8. Khẳng định nào dưới đây là đúng?...

Quảng cáo

Đề bài

Tứ giác \(ABCD\) có \(\widehat B =\widehat A+10^0,\)\(\widehat C=\widehat B+10^0,\) \(\widehat D=\widehat C+10^0\). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

\(A.\) \(\widehat A = {65^0}\)

\(B.\) \(\widehat B = {85^0}\) 

\(C.\) \(\widehat C = {100^0}\)

\(D.\) \(\widehat D = {90^0}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Tổng bốn góc của một tứ giác bằng \(360^o.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: Trong tứ giác \(ABCD\): \(\widehat A+\widehat B+\widehat C+\widehat D=360^0\)

Thay \(\widehat B =\widehat A+10^0,\)\(\widehat C=\widehat B+10^0,\)\(\widehat D=\widehat C+10^0\) vào ta được:\(\widehat A+\widehat A+10^0+\widehat B+10^0+\widehat C+10^0=360^0\)

\(\Rightarrow 2\widehat A+\widehat B+\widehat C=330^0\)

Thay \(\widehat B =\widehat A+10^0,\)\(\widehat C=\widehat B+10^0,\) ta được: 

\( 2\widehat A+\widehat A+10^0+\widehat B+10^0=330^0\)

\(\Rightarrow 3\widehat A+\widehat B=310^0\)

Thay \(\widehat B =\widehat A+10^0,\) ta được: 

\( 3\widehat A+\widehat A+10^0=310^0\)

\(\Rightarrow 4\widehat A=300^0\)

\(\Rightarrow \widehat A=75^0\)

\(\Rightarrow \widehat B=\widehat A+10^0=85^0\)

Vậy chọn \(B.\) \(\widehat B = {85^0}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close