Bài 2.5 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.5 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 8. Cho hình bs.29, trong đó HK = KF = FL = LT và tam giác GHT có diện tích S. Khi đó, diện tích của tam giác GKL bằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bs.29, trong đó \(HK = KF = FL = LT\) và tam giác \(GHT\) có diện tích \(S.\) Khi đó, diện tích của tam giác \(GKL\) bằng:

(A) \(\dfrac {1}{2}S\)

(B) \(\dfrac {1}{4}S\)

(C) \(\dfrac {1}{8}S\)

(D) \(\dfrac {3}{4}S\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào công thức tính diện tích tam giác bằng nửa tích chiều cao và cạnh đáy tương ứng: \(S=\dfrac {1}{2}ah\)

Lời giải chi tiết

Theo bài ra ta có:  

\(HK = KF =\) \( FL = LT\)

Suy ra: \(KL=\dfrac {1}{2}HT\)

Ta thấy tam giác \(GKL\) và tam giác \(GHT\) có chung đường cao kẻ từ \(G\) và cạnh đáy \(KL=\dfrac {1}{2}HT\) nên diện tích tam giác \(GKL\) bằng một nửa diện tích tam giác \(GHT\)

hay \(S_{GKL}=\dfrac {1}{2}S\)

Chọn (A)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài