Bài 2.10 phần bài tập bổ sung trang 169 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.10 phần bài tập bổ sung trang 169 sách bài tập toán 8. Nếu độ dài của một hình vuông tăng gấp 4 lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần?

Quảng cáo

Đề bài

Nếu độ dài của một hình vuông tăng gấp 4 lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần?

(A) \(4\)

(B) \(8\)

(C) \(16\)

(D) Không tính được

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông cạnh \(a\) là \(S=a^2\)

Lời giải chi tiết

Gọi độ dài cạnh hình vuông ban đầu đã cho là \(a\), khi đó diện tích tương ứng là: \(S=a^2\)

Theo bài ra ta có cạnh của hình vuông tăng lên gấp bốn lần là \(4a\)

Vậy diện tích của hình vuông cạnh \(4a\) là: \(S'=(4a)^2=16a^2=16S\)

Hay diện tích hình vuông đó tăng lên 16 lần.

Chọn (C)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close