Bài 73 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 77 sách bài tập toán 6. Tính: a) 5 - 8 b) 4 - ( -3) c) (-6) - 7 d) ( -9) - (-8).

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

a) \(5 - 8\)                         b) \(4 - ( -3)\)         

c) \((-6) - 7\)                   d) \(( -9) - (-8)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của \(b:\) \(a-b=a+(-b).\)

Lời giải chi tiết

a) \(5 - 8  = 5 +( -8) =-(8-5)= -3 \)

b) \(4 - ( -3) = 4 + 3 = 7\) 

c) \((-6) - 7  =(-6) + (-7) \)\(=-(6+7)= -13\) 

d) \(( -9) - (-8) = ( -9 ) + 8 \)\(\,=-(9-8)= -1\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close