Bài 6 trang 130 SBT sử 12

Giải bài 6 trang 130 Lịch sử 12. Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện như thế nào trong

Đề bài

Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện như thế nào trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam

Lời giải chi tiết

Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, đó là:

- Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

- Bộ Chính trị cũng phân tích rõ sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa,… giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài