Bài 5 trang 44 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 44 sách bài tập Lịch sử 12. Những nét chính trong, chính sách đối ngoại của Nhật Bản

Đề bài

Hãy trình bày những nét chính trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 8. Nhật Bản

Lời giải chi tiết

* Giai đoạn 1945 - 1952: 

- Liên minh chặt chẽ với Mỹ, ký Hiệp ước hòa bình Xan Pharanxicô (9-1951), chấm dứt việc chiếm đóng của đồng minh Mỹ.

- Ngày 8/9/1951 ký Hiệp Ước An ninh Mỹ - Nhật: chấp nhận Mỹ bảo hộ, cho Mỹ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật.

* Giai đoạn 1952 - 1973:

- Liên minh chặt chẽ với Mỹ, đứng về phía Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

- Năm 1956, bình thường hóa với Liên xô, tham gia Liên Hiệp Quốc.

* Giai đoạn 1973 - 1991:

- “Học thuyết Phu-cư-đa” (1977) và “Học thuyết Kai-phu” (1991) chủ trương tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

- Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 21/9/1973.

* Giai đoạn 1991 – 2000:

- Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ, kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật.

- Học thuyết “Mi-y-da-oa” và “Ha-si-mô-tô” coi trọng quan hệ với Tây Âu, mở rộng đối ngoại trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt với Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Nhật Bản
Gửi bài