Bài 3 trang 43 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 43 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong phù hợp

Đề bài

Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

1. Từ năm 1945 đến năm 1952,

2. Năm 1947,

3. Từ năm 1950 đến năm 1951,

4. Năm 1956,

5. Từ năm 1963 đến năm 1970,

6. Năm 1973,

a) Hiến pháp mới được ban hành sau Chiến tranh thế giới thứ hai có hiệu lực.

b) kinh tế Nhật Bản phát triển "thần kì".

c) lực lượng Đồng minh (Mĩ) chiếm đóng Nhật Bản.

d) Nhật Bản khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh.

e) Nhật Bản bình thường hoá quan hệ với Liên xô.

g) Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1952 và mục II. Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973

 

Lời giải chi tiết

1. c

2. a

3. d

4. e

5. b

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Nhật Bản
Gửi bài