Bài 37.6 Trang 47 SBT Hóa học 9

Giải bài 37.6 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon mạch hở (không phải mạch vòng) qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn

Quảng cáo

Đề bài

Dẫn 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon mạch hở (không phải mạch vòng) qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm 5,6 gam, đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí. Mặt khác, nếu đốt cháy toàn bộ 6,72 lít hỗn hợp trên thấy tạo ra 22 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Biết các thể tích khí đo ở đktc.

Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon và tính thành phần % về thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong phân tử hiđrocacbon chỉ có hai nguyên tố C và H. Hiđrocacbon no sẽ thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom, khối lượng bình brom tăng do hiđrocacbon không no bị giữ lại. Dựa vào m và M tìm được công thức phân tử của hiđrocacbon không no. Áp dụng bảo toàn nguyên tố tìm hiđrocacbon còn lại.

Lời giải chi tiết

Thể tích khí đã tác dụng với dung dịch brom là : 6,72 - 2,24 = 4,48 (lít).

=> Số mol khí phản ứng với dung dịch brom là : \(\dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2(mol)\)

Khối lượng bình brom tăng lên là do khối lượng hiđrocacbon bị hấp thụ. Vậy khối lượng mol phân tử của hiđrocacbon là :\(\dfrac{{5,6}}{{0,2}} = 28(gam/mol)\) => Công thức phân tử của một hiđrocacbon là C2H4.

Dựa vào phản ứng đốt cháy tìm được hiđrocacbon còn lại là CH4.

\(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{4,48}}{{6,72}} \times 100\%  = 66,67\% ;\% {V_{C{H_4}}} = 33,33\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài