Quảng cáo
 • pic

  Bài 47.1 Trang 57 SBT Hóa học 9

  Giải bài 47.1 Trang 57 sách bài tập Hóa học 9. Tiến hành các thí nghiệm sau :

 • pic

  Bài 47.2 Trang 57 SBT Hóa học 9

  Giải bài 47.2 Trang 57 sách bài tập Hóa học 9. Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm có điểm gì giống và khác với dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 47.3 Trang 57 SBT Hóa học 9

  Giải bài 47.3 Trang 57 sách bài tập Hóa học 9. Chất béo tác dụng với kiềm thu được glixerol và

 • pic

  Bài 47.4* Trang 57 SBT Hóa học 9

  Giải bài 47.4* Trang 57 sách bài tập Hóa học 9. Khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa một loại chất béo A bằng dung dịch NaOH

 • pic

  Bài 47.5* Trang 57 SBT Hóa học 9

  Giải bài 47.5 Trang 57 sách bài tập Hóa học 9. Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol.

Gửi bài