Bài 47.5* Trang 57 SBT Hóa học 9

Giải bài 47.5 Trang 57 sách bài tập Hóa học 9. Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol. Tính m và khối lượng NaOH đã dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt công thức tổng quát của chất béo là: (RCOO)3C3H5

Viết PTHH và tìm R.

Lời giải chi tiết

\((RCOO){C_3}{H_5} + 3NaOH\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {C_3}{H_5}{(OH)_3} + 3RCOONa\)

\({m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = \dfrac{{1,84}}{{92}} = 0,02(kmol)\)

\({n_{NaOH}} = \dfrac{{0,02.3}}{{1}} = 0,06(kmol)\)

\({m_{NaOH}} = 0,06.40 = 2,4(kg)\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mchất béo +mNaOH = mglixerol +mmuối

mchất béo +2,4      =1,84    +17,72

mchất béo =17,16(kg)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close