Quảng cáo
 • pic

  Bài 42.1 Trang 51 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.1 Trang 51 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy các chất sau

 • pic

  Bài 42.2 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.2 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau :

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 42.3 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.3 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí CO2 bằng hai lần số mol hiđrocacbon đem đốt

 • pic

  Bài 42.4 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.4 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10

 • pic

  Bài 42.5 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.5 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp A gồm CH4, C2H2 và một hiđrocacbon X có công thức CnH2n+2

 • pic

  Bài 42.6 Trang 52 SBT Hóa học 9

  Giải bài 42.6 Trang 52 sách bài tập Hóa học 9. Hiđrocacbon A, B mạch hở có tỉ khối đối với H2 tương ứng là 22 và 13.

Gửi bài