Quảng cáo
 • pic

  Bài 41.1 Trang 51 SBT Hóa học 9

  Giải bài 41.1 Trang 51 sách bài tập Hóa học 9. Hãy giải thích các hiện tượng sau :

 • pic

  Bài 41.2 Trang 51 SBT Hóa học 9

  Giải bài 41.2 Trang 51 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng đèn dầu hoả thay cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm bằng cách lắp thêm một ống hình trụ bằng kim loại có đục nhiều lỗ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 41.3 Trang 51 SBT hóa học 9

  Giải bài 41.3 Trang 51 sách bài tập Hóa học 9. Đèn đất là loại đèn dùng nhiên liệu là C2H2 để thắp sáng.

 • pic

  Bài 41.4 Trang 51 SBT Hóa học 9

  Giải bài 41.4 Trang 51 sách bài tập Hóa học 9. Biết 1 mol khí etilen khi cháy hoàn toàn toả ra một nhiệt lượng là 1423 kJ, còn 1 mol khí axetilen khi cháy toả ra 1320 kJ.

 • pic

  Bài 41.5 Trang 51 SBT Hóa học 9

  Giải bài 41.5 Trang 51 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí CO2 tạo ra và khối lượng khí O2 cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn 40 kg khí CH4.

Gửi bài