Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.1 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.1 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho biết 3 tính chất vật lí của kim loại.

 • pic

  Bài 15.2 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.2 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.3 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.3 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại sau :

 • pic

  Bài 15.4 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.4 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho một số kim loại :

 • pic

  Bài 15.5 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.5 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại được ghi bằng các chữ : M, N, O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

 • pic

  Bài 15.6 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.6 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho các cặp chất sau :

 • pic

  Bài 15.7* Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.7* Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 gam.

 • pic

  Bài 15.8 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.8 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat.

 • pic

  Bài 15.9 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.9 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Hãy sắp xếp các kim loại trong từng dãy theo chiều mức độ hoạt động hoá học giảm dần :

 • pic

  Bài 15.10 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.10 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi cho

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.11 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.11 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có một trường kiềm là :

 • pic

  Bài 15.12 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.12 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

 • pic

  Bài 15.13 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.13 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb là

 • pic

  Bài 15.14 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.14 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat người ta dùng kim loại

 • pic

  Bài 15.15 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.15 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây ?

 • pic

  Bài 15.16 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.16 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 • pic

  Bài 15.17 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.17 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học tăng dần là :

 • pic

  Bài 15.18 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.18 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Cho phương trình hoá học sau

 • pic

  Bài 15.19* Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.19* Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M

 • pic

  Bài 15.20 Trang 21 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.20 Trang 21 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.

Gửi bài