Bài 15.3 Trang 18 SBT Hóa học 9

Giải bài 15.3 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các kim loại sau :

kẽm ; magie ; đồng ; natri ; sắt.

a) Kim loại nào hoạt động hoá học mạnh nhất ? Cho thí dụ minh hoạ.

b) Kim loại nào hoạt động hoá học yếu nhất ? Cho thí dụ minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại dãy hoạt động hóa học của kim loại. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Kim loại hoạt động hóa học mạnh nhất là: natri.

Thí dụ : Chỉ Na phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O —------> 2NaOH + H2

b) Kim loại hoạt động hoá học yếu nhất là : đồng.

Thí dụ : Các kim loại Zn, Mg, Na, Fe tác dụng với dung dịch HCl. Kim loại Cu không tác dụng.

Loigiaihay.com

 • Bài 15.4 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.4 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho một số kim loại :

 • Bài 15.5 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.5 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại được ghi bằng các chữ : M, N, O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

 • Bài 15.6 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.6 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho các cặp chất sau :

 • Bài 15.7* Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.7* Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 gam.

 • Bài 15.8 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.8 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat.

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close