Bài 15.4 Trang 18 SBT Hóa học 9

Giải bài 15.4 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho một số kim loại :

Quảng cáo

Đề bài

Cho một số kim loại :

đồng ; bạc ; magie ; sắt ; natri.

Cho biết kim loại nào có những tính chất sau đây :

a) Dẫn điện tốt nhất.

b) Dễ nóng chảy nhất.

c) Tác dụng mãnh liệt với nước

d) Không tác dụng với dung dịch axit clohiđric.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về tính chất vật lí của kim loại tại đây

Xem lại lý thuyết về tính chất  hóa học của kim loại tại đây 

Lời giải chi tiết

a) Bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất.

b) Natri là kim loại dễ nóng chảy nhất.

c) Natri là kim loại tác dụng mãnh liệt với nước.

d) Đồng và bạc là hai kim loại không tác dụng với dung dịch axit clohiđric.

Loigiaihay.com

 • Bài 15.5 Trang 18 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.5 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại được ghi bằng các chữ : M, N, O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

 • Bài 15.6 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.6 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho các cặp chất sau :

 • Bài 15.7* Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.7* Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 gam.

 • Bài 15.8 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.8 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat.

 • Bài 15.9 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.9 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Hãy sắp xếp các kim loại trong từng dãy theo chiều mức độ hoạt động hoá học giảm dần :

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close