Bài 15.8 Trang 19 SBT Hóa học 9

Giải bài 15.8 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat.

Quảng cáo

Đề bài

Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat. Phản ứng xong, đem lá kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 13,6 gam.

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng đồng đã phản ứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính toán theo phương trình hóa học.

- Áp dụng phương pháp tăng (giảm) khối lượng: 

1 mol Cu phản ứng sinh ra 2 mol Ag

Khối lượng kim loại tăng: 2.108 - 64 = 152 g

- Từ khối lượng tăng thực tế tính được số mol Cu đã phản ứng.

Lời giải chi tiết

Cách 1 :

Cu + 2AgNO3    ------ > Cu(NO3)2 + 2Ag

64 g                                              2 x 108 g

 x g                                                       x’ g 

\(x' = \dfrac{{2 \times 108x}}{{64}}\)

\((6 - x) + \dfrac{{2 \times 108x}}{{64}}\) = 13,6

=> x = 3,2 (gam)

Cách 2 : Khối lượng kim loại tăng :

13,6 - 6 = 7,6 (gam)

Cu + 2AgNO3 -------->  Cu(NO3)2 + 2Ag

mol                                                 2 mol

x mol                                              2x mol

\((2x \times 108) - 64x = 7,6\)

\(152x = 7,6 \to x = 0,05 \to {m_{Cu}} = 3,2(gam)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close