Bài 15.11 Trang 20 SBT Hóa học 9

Giải bài 15.11 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có một trường kiềm là :

Quảng cáo

Đề bài

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có một trường kiềm là :

A. Na, Fe, K                 B. Na, Cu, K ;       

C. Na, Ba, K ;               D. Na, Pb, K.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của kim loại. Tại đây

Lời giải chi tiết

Na + H2O → NaOH + \(\dfrac{{1}}{{2}}\) H2

K + H2O → KOH + \(\dfrac{{1}}{{2}}\) H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close