Quảng cáo
 • pic

  Bài 52.1 Trang 60 SBT Hóa học 9

  Giải bài 52.1 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Phát biểu đúng là :

 • pic

  Bài 52.2 Trang 60 SBT Hóa học 9

  Giải bài 52.2 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế etyl axetat

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa học 9

  Giải bài 52.3 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hóa học sau :

 • pic

  Bài 52.4 Trang 60 SBT hóa học 9

  Giải bài 52.4 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hóa học của phản ứng sau

Gửi bài