Bài 52.1 Trang 60 SBT Hóa học 9

Giải bài 52.1 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Phát biểu đúng là :

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu đúng là :

A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.

B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trone nước nóng.

D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulơzơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết tinh bột và xenlulozơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulơzơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng.

Đáp án D. 

Loigiaihay.com

  • Bài 52.2 Trang 60 SBT Hóa học 9

    Giải bài 52.2 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế etyl axetat

  • Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa học 9

    Giải bài 52.3 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hóa học sau :

  • Bài 52.4 Trang 60 SBT hóa học 9

    Giải bài 52.4 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hóa học của phản ứng sau

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close