Quảng cáo
 • pic

  Bài 44.1 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.1 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2H6O, C3H8O, C4H10O

 • pic

  Bài 44.2 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.2 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 44.3 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.3 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau :

 • pic

  Bài 44.4 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.4 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

 • pic

  Bài 44.5 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.5 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O.

 • pic

  Bài 44.6 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.6 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

 • pic

  Bài 44.7 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.7 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam

Gửi bài