Quảng cáo
 • pic

  Bài 10.1 Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.1 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau :

 • pic

  Bài 10.2 Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.2 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Trộn hai dung dịch A với dung dịch B được dung dịch NaCl

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 10.3* Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.3* Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn là

 • pic

  Bài 10.4 Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.4 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na2CO3 và NaCl tác dựng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl, thu được 448 ml khí (đktc).

 • pic

  Bài 10.5 Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.5 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa

Gửi bài