Bài 10.2 Trang 13 SBT Hóa học 9

Giải bài 10.2 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Trộn hai dung dịch A với dung dịch B được dung dịch NaCl

Quảng cáo

Đề bài

Trộn hai dung dịch A với dung dịch B được dung dịch NaCl. Hãy cho biết 3 cặp dung dịch A, B thoả mãn điều kiện trên. Minh hoạ cho câu trả lời bằng các phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ và cách điều chế dung dịch NaCl.

Lời giải chi tiết

- Dung dịch axit và dung dịch bazơ, thí dụ : HCl và NaOH.

\(HCl + NaOH \to NaCl + {H_2}O\)

- Dung dịch axit và dung dịch muối, thí dụ : HCl và Na2CO3.

\(2HCl + N{a_2}C{O_3} \to 2NaCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \)

- Dung dịch hai muối, thí dụ : CaCl2 và Na2CO3.

\(CaC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to 2NaCl + CaC{O_3}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 10.3* Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.3* Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn là

 • Bài 10.4 Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.4 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na2CO3 và NaCl tác dựng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl, thu được 448 ml khí (đktc).

 • Bài 10.5 Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.5 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa

 • Bài 10.1 Trang 13 SBT Hóa học 9

  Giải bài 10.1 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau :

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close