Quảng cáo
 • pic

  Bài 40.1 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.1 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Dầu mỏ có đặc điểm

 • pic

  Bài 40.2 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.2 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Thành phần chính của khí thiên nhiên là

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 40.3 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.3 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất

 • pic

  Bài 40.4* Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.4* Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

 • pic

  Bài 40.5 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.5 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau :

 • pic

  Bài 40.6 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.6 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Em hãy kể một số tác hại của sự cố để dầu tràn ra biển.

 • pic

  Bài 40.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.7 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Khi crăckinh pentan có công thức C5H12 ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là 20.

Gửi bài